Nieuw hier? Doe mee
Naast de dienst op zondag komen we ook door de week regelmatig samen in kringen. We vinden het belangrijk dat we omzien naar elkaar en er voor elkaar zijn wanneer dat nodig is.
Heb jij vragen over de kringen? Stuur ons dan een e-mail naar info@eglesia.nl

Om de 2 weken komen we samen in kleinere groepen bij mensen thuis. We noemen zo’n groep een kring. De meeste kringen komen samen op de woensdagavond, maar er zijn ook kringen op de maandag- en donderdagavond. Daar leren we elkaar nog beter kennen en kunnen we elkaar ook helpen om God beter te leren kennen. Als kring willen we er voor elkaar zijn. Er is ruimte om elkaar vragen te stellen, de Bijbel te bestuderen en te bidden. Soms organiseren kringen een maaltijd of iets anders waar behoefte aan is.

 

Iedere kring staat onder leiding van een kringleidersechtpaar. Zij verdelen de taken en zien erop toe dat iedereen tot zijn recht komt. De kringavonden worden zoveel mogelijk door en voor elkaar ingevuld. Ieder seizoen kunnen de kringen kiezen uit een aantal verschillende Bijbelstudie onderwerpen die besproken worden. Vaak zul je merken, dat deze onderwerpen het leven van iedere dag raken en je helpen om te groeien in je relatie met God.

 

Op maandagmiddag is er een vrouwenkring. De kringen worden niet alleen bezocht door leden. Ook niet-leden kunnen deel uitmaken van een kring en zijn van harte welkom.

 

Eglesia Kerk van Nu heeft een Alpha kring voor iedereen die wil weten wat het christelijk geloof inhoudt. Ook voor deze kring kun je je opgeven via bovenvermeld mailadres.